En ansvarsfull internationell agenda

Motion 2017/18:3684 av Annie Lööf m.fl. (C)

av Annie Lööf m.fl. (C)
­Sammanfattning

Centerpartiet har en positiv syn på EU-samarbetet och vill se ett globalt EU som tar ansvar och arbetar tillsammans för gränsöverskridande frågor såsom frihandel, mänskliga rättigheter, demokrati, migration och säkerhet. Ett EU där transparens och öppenhet är närvarande och klåfingrighet långt borta. Brexit kommer att få betydelse för unionen såväl som Sverige, och vi vill se ett nära samarbete mellan unionen och Storbritannien även efter deras utträde ur unionen, inte minst i säkerhetsfrågor. Att Storbritannien lämnar unionen betyder också att Sverige måste bygga nya strategiska partnerskap inom EU för att fortsätta få sin röst hörd.

I Sverige har FN traditionellt haft ett brett stöd och en hög trovärdighet som internationell aktör. Men vi ser att FN:s säkerhetsråd
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (46)
Behandlas i betänkande (16)