Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

En andra chans för kommunala friskolor och fritidshem

Motion 2018/19:106 av Robert Stenkvist (SD)

av Robert Stenkvist (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur ett rimligt och attraktivt regelverk för kommunala skolor och fritidshem ska se ut och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I början på 2000-talet startades en del kommunala friskolor och fritidshem. Trenden med kommunala friskolor har dock med tiden dött ut. Dels kan det bero på det stora intresset för rena friskolor, dels kanske kontrakten mellan de kommunala friskolorna och kommunerna inte var optimala och dels var informationen om denna driftsform minimal.

Driftsformen med kommunala skolor och friskolor förtjänar dock en andra chans. Dels så kan dessa enheter styras med mindre administration och styrelsen för enheterna finna möjligheter till kreativa förslag att genomföra. Samtidigt kan inte vinst tas ut från enheterna utan i stället erbjuds samarbete med kommunen, eller staten i det fall skolan får statligt huvudmannaansvar. Kommunen samarbetar främst i lokalfrågan men även på andra håll. Regeringen borde utreda hur ett ramverk för kontrakten skall se ut för optimala förutsättningar och ge denna driftsform den andra chans den förtjänar.

Robert Stenkvist (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-10-12 Granskad: 2018-10-15 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)