En äldreomsorg med trygghet och valfrihet i hela landet

Motion 2022/23:901 av Christofer Bergenblock m.fl. (C)

av Christofer Bergenblock m.fl. (C)

Motion till riksdagen

2022/23:901

av Christofer Bergenblock m.fl. (C)

En äldreomsorg med trygghet och valfrihet i hela landet

Innehåll

Förslag till riksdagsbeslut

Motivering

Trygghet och valfrihet i hemsjukvård och hemtjänst i hela landet

Hemsjukvård och övrig vård ska likställas

Lagstifta om samverkan mellan kommun och region

Främja mobila arbetssätt i äldreomsorgen

Fler och tryggare läkemedelsgenomgångar

Valfrihet för äldre som får vård i hemmet

Förbättrad kontinuitet i hemtjänsten

Brandskydd för personer som mottar hemtjänst

Hemtjänst i semesterkommun

Stärkt kompetensförsörjning och bättre villkor för personalen i hela landet

Alla anställda i äldreomsorgen ska minst ha undersköterskekompetens

Satsa på seniora medarbetare

Ge kommunerna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-22 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (41)