En aktiv freds- och säkerhetspolitik

Motion 2016/17:159 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2016/17:159

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

En aktiv freds- och säkerhetspolitik

1        Innehåll

1Innehåll

2Förslag till riksdagsbeslut

3En förebyggande säkerhetspolitik

3.1Säkerhetspolitiska instrument

3.2Vikten av en självständig utrikespolitik

4Förebygga väpnade konflikter

4.1Utrikespolitik, handel och vapenexport

4.2Myndigheter, organisationer och mellanfolkliga kontakter

4.3Civil och militär samverkan

5Ett aktivt fredsarbete

5.1Nedrustning

5.1.1Kärnvapen

5.2Minskade spänningar i Östersjöområdet

5.3Forskning

5.3.1Internationellt forskningsutbyte

6Ett starkt totalförsvar

6.1Frivilligorganisationerna

7Kvinnors säkerhet

7.1FN:s resolutioner 1325, 1820 och 1960

7.1.1Kvinnor, fred och säkerhet – resolution
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-09-28 Granskad: 2016-09-29 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (34)
Behandlas i betänkande (13)