En 20-krona som mynt

Motion 2008/09:Fi203 av Rolf Gunnarsson (m)

av Rolf Gunnarsson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för Riksbanken som sin mening vad som anförs i motionen om att göra 20-kronorssedeln till mynt.

Motivering

Jag har motionerat om detta också i fjol och vissa uppgifter säger att det är saker på gång. Men för att vara säker och för att driva på frågan gör jag en motion också i år.

I en historiebok heter det:

”Här i Sverige har vi en tradition att ha relativt värdefulla mynt och stora sedlar. Det gör att de varit prydliga i den dagliga handeln. I andra länder har det tidigare varit vanligt att ha sedlar i små valörer, vilket gör att de lätt blir smutsiga och skrynkliga.”

Men nu kan nog sägas att tjugokronorssedeln i Sverige hamnat i den kategorin.

I euroländerna har man ett högsta mynt med värdet två euro, det motsvarar just tjugo kronor. Det skulle därmed passa att vi gör ett 20-kronorsmynt. Jag vet att det inte är vi i riksdagen som beslutar om detta, men vi kan ge ”önskemål” om detta.

Stockholm den 17 september 2008

Rolf Gunnarsson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-09-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)