Elprisområden

Motion 2013/14:N407 av Kerstin Haglö m.fl. (S)

av Kerstin Haglö m.fl. (S)
S25157

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om elprisområden.

Motivering

Sedan 1 november 2011 är Sverige uppdelat i fyra elprisområden. Tanken bakom är att elpriset ska påverkas av elproduktion och efterfrågan på el. Elproduktionen är låg i syd medan efterfrågan är hög. I norr råder motsatt förhållande, elproduktionen är hög men efterfrågan på el är lägre. Därför är priset högre i syd och lägre i norr. Men priset har inte bara höjts i södra Sverige utan även i Stockholmsområdet.

Indelningen i elprisområden är enligt regeringen en nödvändig anpassning till EU:s regelverk. Bakgrunden är att den danska branschföreningen Dansk Energi anmälde Sverige till kommissionen för regelbrott mot EU-rätten 2006. Svenska Kraftnät hade enligt anmälan begränsat exporten av el till Danmark och istället gynnat svenska konsumenter.

Elmarknadsinspektionen har utrett vilka konsekvenser indelningen i elprisområden hittills fått. En effekt är att marknaden för fasta elpriser inte fungerar längre. Utbudet av fasta priser är begränsat, vilket gör att de fasta priserna blir högre än de skulle vara. En annan effekt är att indelningen har lett till en permanent högre nivå på elpriset i södra Sverige.

Regeringen bär ett stort ansvar för den nuvarande situationen. Man har inte aktivt försökt undvika den olyckliga indelningen i elprisområden och inte heller satsat tillräckligt på att bygga ut stamnätet. Det är inte rimligt med så stora skillnader i elpris mellan olika delar av landet.

För att konkurrenskraften mellan företag inom landet ska fungera på ett mer rättvist sätt liksom för konsumenter måste indelningen i elprisområden förändras.

Stockholm den 3 oktober 2013

Kerstin Haglö (S)

Hillevi Larsson (S)

Carina Hägg (S)

Carina Ohlsson (S)

Eva-Lena Jansson (S)

Kerstin Engle (S)

Monica Green (S)

Sara Karlsson (S)

Åsa Lindestam (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04
Yrkanden (1)