Elöverföringskapacitet i hela landet

Motion 2021/22:1405 av Linus Sköld m.fl. (S)

av Linus Sköld m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om elöverföringskapacitet i hela landet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige står likt övriga världen i ett helt avgörande skede för att snabbt minska koldioxidutsläpp vilka orsakar ökad global uppvärmning. Det finns redan på plats en färdplan för fossilfrihet och nollutsläpp. Fordonsflottan ska bli fossilfri. Industrin ställer om.

En viktig pusselbit i ett fossiloberoende välfärdssamhälle är elektrifieringen. Industriprocesser, transporter och fordon måste i ökande utsträckning drivas av elektricitet. Elektrifieringsprocesserna har börjat och utvecklingen går nu i en rasande takt.

I norra Sverige produceras stora mängder el, framförallt med vattenkraft men även vind och sol blir allt vanligare kraftkällor också i norr. Ändå verkar det stundtals vara ett hinder för invånare och verksamheter i norr att få tillgång till den el som produceras alldeles runt knuten. De stora industrietableringarna i norr kräver enorma mängder el.

Därför är det av avgörande betydelse att staten tar ansvar för en fungerande överföringsinfrastruktur. Inte bara i stora matarledningar söderut utan även för att möjliggöra för samhällen och verksamheter i norr att få tillgång till de stora elmängder som produceras där. Det är viktigt för att alla medborgare, företag och verksamheter ska kunna ställa om, växa och utvecklas.

Linus Sköld (S)

Ida Karkiainen (S)

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Emilia Töyrä (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)