Elförsörjning

Motion 2005/06:N374 av Tomas Eneroth (s)

av Tomas Eneroth (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om insatser för att säkerställa säkrare elförsörjning.

Motivering

För många medborgare i Kronoberg var stormen Gudrun början på en mycket lång period av utebliven elförsörjning. Kritiken mot elbolagens oförmåga att säkerställa elförsörjningen var massiv och befogad. Regeringen har föreslagit ett flertal åtgärder för att tydliggöra det ansvar elmarknadens operatörer har att säkerställa en fungerande elförsörjning. Förslagen är bra och ger inte minst konsumenterna ett stärkt skydd och möjlighet till ersättning vid avbrott. Avsikten är naturligtvis att ge tydliga ekonomiska incitament för elbolagen att investera i säkrare eldistribution. Det är dock angeläget att effekten av åtgärderna utvärderas och att det finns en beredskap att återkomma med ytterligare förslag om det visar sig att de föreslagna åtgärderna inte är tillräckliga. För förutom de direkta effekterna av avbrott i elförsörjningen finns en uppenbar risk att återkommande avbrott i el- och telekommunikationerna leder till allvarliga långsiktiga effekter. Vem vågar flytta ut på landsbygden om räddningsinsatser försenas till följd av bristande telekommunikationer? Vem kan etablera och driva ett företag om elförsörjningen regelbundet är osäker och uteblir i månader vid en storm? Långsiktigt finns risk för ökad utflyttning från landsbygden. Det finns med andra ord starka skäl för att regeringen säkerställer att de förslag som nu genomförs i syfte att öka kraven på elmarknadens operatörer utvärderas.

Stockholm den 30 september 2005

Tomas Eneroth (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)