Elevskyddsombud

Motion 2005/06:Bo310 av Monica Green m.fl. (s)

av Monica Green m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om elevers inflytande på arbetsmiljön i skolan.

Motivering

Det behövs en förstärkning för elevskyddsombuden i den nya skollagen. Arbetsmiljön på Sveriges största arbetsplats, skolan, är kanske en av de sämsta. Allergier bland skolbarn har fördubblats sedan 1980-talet. Var tredje elev har allergiska besvär. Det finns också många skolor där maskiner i bl.a. teknik- och slöjdsalar saknar skydd, trappor saknar halkskydd och nödutgångarna är låsta för att bara nämna några exempel.

Även den psykosociala arbetsmiljön i skolorna är otillfredsställande. Många elever känner sig stressade och tycker att vissa lektioner är psykiskt pressande. Dessutom vet vi att det är en tuff miljö i många skolor där både mobbning och sexuella trakasserier är vanliga. Skolan är idag den plats där barn och ungdomar tillbringar den största delen av dagen, därför är det viktigt att de känner att de har en möjlighet till en bra arbetsmiljö samt att de får vara med och påverka sin vardag. Tyvärr så ser det inte ut så i alla skolor, många gånger kan arbetsmiljön vara förskräcklig. Men då eleverna inte har samma möjligheter till att få reda på sina rättigheter så är det svårt för dem att påverka detta. Därför behövs barnskyddsombud på skolorna.

Att ha en god elevskyddsombudsorganisation löser inte alla arbetsmiljöproblem, men det skulle ändå kunna vara ett första steg.

Eleverna har rätt till sina egna skyddsombud från och med årskurs 7 i grundskolan, men de har inte samma rättigheter som de vuxna skyddsombuden.

Elevskyddsombuden saknar stopprätt. Det betyder att elevskyddsombudet inte kan besluta att avbryta ett arbete som innebär en omedelbar och allvarlig fara för andra elevers liv och hälsa. Elevskyddsombuden har närvaro- och yttranderätt i skyddskommittén, men de har inte förslags- och rösträtt. Eleverna har rätt till två representanter i skyddskommittén. Det borde vara rimligt att eleverna har lika många representanter som personalen har för att på ett bättre sätt kunna representera majoriteten på arbetsplatsen – skolan, nämligen eleverna.

Stockholm den 30 september 2005

Monica Green (s)

Kerstin Andersson (s)

Helene Petersson (s)

Carina Adolfsson Elgestam (s)

Marie Nordén (s)

Veronica Palm (s)

Matilda Ernkrans (s)

Marina Pettersson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Bostadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)