Elevhälsa

Motion 2003/04:Ub271 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)
Motion till riksdagen

2003/04:Ub271

av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Elevhälsa

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda barns stress och vilka konsekvenser det får för barns psykiska och fysiska hälsa.

1

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en flexibel åldersgräns mellan barn- och vuxenpsykiatrin.

1

Riksdagen beslutar att ge Socialstyrelsen i uppdrag att göra en översyn gällande barn­kompetens och en helhetssyn på barnmisshandel.

1

Riksdagen beslutar om ändring i lagstiftningen och inför en tidsfrist vid barnmisshandels­mål.

2

Riksdagen beslutar att Socialstyrelsen får i uppdrag att se över hur samarbetet mellan polisen och socialtjänsten
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (40)