Eleven i centrum

Motion 2013/14:Ub565 av Jabar Amin m.fl. (MP)

av Jabar Amin m.fl. (MP)
Motion till riksdagen

2013/14:Ub565

av Jabar Amin m.fl. (MP)

Eleven i centrum

MP1102

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut 2

Motivering 2

Varje elev har rätt att nå kunskapsmålen 3

Grundläggande läsförmåga 3

Läsutveckling 4

Skolbibliotek 4

Stöd i rätt tid 4

Matematik 4

Specialpedagogik 5

It i skolan 5

Varje elev har rätt att må bra 6

Ohälsa och otrygghet i skolan 6

Elevens rätt till elevhälsa 6

Vuxna i skolan 7

Läraren 7

Studie- och yrkesvägledning 7

Personal i fritidshem 7

Demokrati 8

Skolans demokratiuppdrag 8

Jämställdhet och normkritik 9

Likvärdig tillgång till läromedel av bra kvalitet 12

Motverka skolsegregation – för elevens skull 13

Skolans resursfördelning 14

Profilutbildningar i förorten 14

Förslag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (18)