Elektrifiering av järnvägen Ystad--Simrishamn

Motion 1992/93:T542 av Tuve Skånberg (kds)

av Tuve Skånberg (kds)
Under den rådande lågkonjunkturen har
arbetsmarknaden i sydöstra Skåne drabbats hårt. Österlen
löper genom sitt läge ständigt en risk att bli bortglömt och få
en lägre prioriteringsgrad än orter som är närmare de båda
skånska länens huvudorter Malmö och Kristianstad. Så har
skett igen när nu kommunikationsminister Mats Odell (kds)
i Ystad den 16 januari 1993 lämnade det i och för sig mycket
glädjande beskedet att regeringen skjuter till pengar så att
finansieringen av elektrifiering och upprustning av
järnvägen mellan Malmö och Ystad på totalt 380 miljoner
kronor nu är klar.
Ytterligare ca 50.000 människor skulle få glädje av
denna i sig viktiga upprustning, om också den 4 mil långa
järnvägssträckan till Simrishamn rustades upp och
elektrifierades. Eftersom avstånden i Skåne är små i
förhållande till andra delar av landet, finns goda
möjligheter att pendla och välja arbete utanför sin
hemkommun på Österlen om bara kommunikationerna är
goda.
Kostnaden för den ytterligare upprustningen av sträckan
från Ystad till Simrishamn är relativt sett rimlig. För att
försörja banan med el räcker inte en matningsstation i
Malmö, utan det måste byggas en till, som är tänkt att
placeras i Ystad. Inget hindrar dock att denna
matningsstation, som ändå måste byggas, läggs i
Simrishamn. Dessutom har länsstyrelsen i december 1992
beslutat avsätta 33 miljoner kronor till elektrifiering och
upprustning av den del av sträckan Ystad--Simrishamn, som
ligger i Malmöhus län.
Finansiering av projektet bör kunna ske inom ramen för
regeringens program för infrastrukturinvesteringar.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger riksdagen till känna vad
i motionen anförts om att upprusta och elektrifiera
järnvägsbanan Ystad--Simrishamn.

Stockholm den 25 januari 1993

Tuve Skånberg (kds)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)