Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Ekonomlinjen vid högskolan i Jönköping

Motion 1990/91:Ub651 av Carl-Johan Wilson och Ingrid Ronne-Björkqvist (fp)

av Carl-Johan Wilson och Ingrid Ronne-Björkqvist (fp)
Vi föreslår, att högskolan i Jönköping erhåller medel för
ytterligare 30 studerande inom ekonomlinjens
fördjupningsblock.
Vid högskolan i Jönköping drevs t.o.m. 1988/89
fördjupningsblocket av ekonomlinjen i samverkan med
högskolan i Växjö. Därefter har högskolan i Jönköping
erhållit egna medel för 30 studerande inom
fördjupningsblocket medan medel för de återstående 30
fortfarande tilldelas högskolan i Växjö.
Så gott som samtliga 60 studerande, som påbörjar
studier vid ekonomlinjen i Jönköping önskar fullfölja
studierna i Jönköping. Eftersom statliga medel för 30 av
studerandeplatserna i fördjupningsblocket fortfarande
tillfaller högskolan i Växjö, kan inte alla beredas plats i
Jönköping. Flertalet av de ekonomistuderande väljer då
hellre att delta i fristående kurser vid högskolan i Jönköping
än att fullfölja ekonomutbildningen i Växjö. Därmed
belastas anslaget för fristående kurser på ett sätt som inte är
avsikten.
Vi anser, att högskolan i Jönköping bör erhålla medel för
fullständig ekonomutbildning för samtliga 60 studerande,
som påbörjar utbildningen i Jönköping och att erforderliga
medel därför överförs från högskolan i Växjö till högskolan
i Jönköping.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att högskolan i Jönköping skall
tilldelas medel för ytterligare 30 studerande inom
ekonomlinjens fördjupningsblock.

Stockholm den 25 januari 1991

Carl-Johan Wilson (fp)

Ingrid Ronne-Björkqvist (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)