Ekonomiskt skydd vid arbetslöshet

Motion 2010/11:A225 av Lennart Axelsson (S)

av Lennart Axelsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av ett ekonomiskt skydd vid omställning från arbetslöshet.

Motivering

Argumenten för genomförda förändringar i arbetslöshetsförsäkringen har varit att lägre a‑kasseersättningar och högre avgifter skulle ge fler jobb. I dag har vi facit. En halv miljon löntagare står utan försäkring och många fler utan arbete. Arbetslösheten inom vissa branscher är den högsta sedan krisåren under 90-talet, och vi tvingas konstatera att i ett läge när arbetslöshetsförsäkringen behövs mer än någonsin har den gjorts sämre och dyrare.

Vi behöver en arbetslöshetsförsäkring som ger ett faktiskt reellt inkomstskydd vid arbetslöshet. En rättvis och solidarisk arbetslöshetsförsäkring är det viktigaste för att människor ska kunna känna trygghet i förändring. För det krävs att de allra flesta får 80 procent av sin tidigare inkomst under hela ersättningsperioden. Det krävs också att avgiften till a-kassan blir så låg så att alla som vill kan vara med.

Att varje a‑kassa ska bära kostnaden för arbetslösheten är också både orimligt och felaktigt. Förhoppningen från regeringens sida var minskade lönekrav från arbetstagarna. Istället har cirka en halv miljon löntagare tvingats välja bort sin arbetslöshetsförsäkring därför att kostnaden är för hög. Man kan också konstatera att uttrycket hungriga vargar jagar bäst inte har något med verkligheten att göra. Hög ersättning leder inte till att arbetslösa undviker att ta jobb och sämre ersättningsvillkor ökar inte arbetsviljan. Det enda som sker är att fler låglönejobb skapas. Försämringarna av a-kassan har inte haft någon annan effekt än att kraftigt äventyra och minska människors ekonomiska trygghet. Dagens problem handlar inte om att arbetstagare eller arbetslösa saknar drivkrafter till arbete. För att framtidstro ska skapas måste verkliga åtgärder till. En av dessa är att det måste bli slut på försämringarna i den allmänna arbetslöshetsförsäkringen. Skadorna av förändringarna måste minimeras, samtidigt som progressiva åtgärder krävs för att underlätta människors omställning i krisen.

Stockholm den 20 oktober 2010

Lennart Axelsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-21

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)