Ekonomisk politik för en ny frihetstid - Folkpartiets ekonomiskt politiska motion

Motion 1999/2000:Fi212 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

av Lars Leijonborg m.fl. (fp)
Sammanfattning

Det är liberala idéer Sverige behöver inför 2000-talet. Det
innebär större tilltro till den enskilde, fler valmöjligheter,
bättre klimat för företagande, större ansvarstagande i dag för
kommande generationer och mer solidaritet med människor
inom och utom vårt land, som behöver stöd för att vidga sin
frihet.

1999 råder högkonjunktur. Men all historisk erfarenhet talar för att det är
rätt att fortsätta åtgärda ekonomins långsiktiga problem också när tiderna är
goda. Det är däremot fel att slå sig till ro. I Folkpartiets alternativa politik
innebär det bland annat:

- Ett stort åtgärdspaket för att minska marginaleffekter i skatte- och
bidragssystemen. Åter till skattereformen. Det måste löna sig att arbeta!
Huvuddelen av det utrymme för skattesänkningar som
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-10-05 Hänvisning: 1999-10-12 Bordläggning: 1999-10-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (73)