Ekonomisk familjepolitik

Motion 2022/23:1227 av Isabell Mixter m.fl. (V)

av Isabell Mixter m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2022/23:1227

av Isabell Mixter m.fl. (V)

Ekonomisk familjepolitik

1        Innehåll

2Förslag till riksdagsbeslut

3Utvecklingen av familjepolitiken

3.1Stärk den ekonomiska familjepolitiken

3.2Avtrappning när bidrag upphör

3.3Bostadsbidraget

3.4Ensamståendetillägg i barnbidraget

4En jämställd föräldraförsäkring med barnen i centrum

4.1Föräldraförsäkringen i familjer med fler än två föräldrar

4.2Deltagande under graviditeten

4.3Ersättningsnivåerna

4.3.1Höj taken i föräldraförsäkringen

4.3.2Höj grundnivån i föräldraförsäkringen

4.4Utredningen om en modern föräldraförsäkring

4.4.1Ny modell för föräldrapenning

4.4.2Utredningens övriga förslag

5Omvårdnadsbidraget och merkostnadsersättningen

2        Förslag till
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (15)