Egen bostad för unga med sparande

Motion 2018/19:936 av Margareta Cederfelt (M)

av Margareta Cederfelt (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till en modell med avdragsgillt bosparande för unga och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Behovet av bostäder är stort och det finns inget som tyder på att nybyggnationen kommer att motsvara behovet inom överskådlig framtid. De som har svårast att finna en bostad är ungdomar. I syfte att underlätta för unga att få sin första bostad bör ett avdrag för bosparande för unga införas.

Att ha en egen bostad är en viktig fråga och en del av livet som vuxen. Alltför många unga vuxna är idag utestängda från bostadsmarknaden oavsett om det gäller ett eget kontrakt för en hyresrätt eller att köpa en bostadsrätt.

Bolånetaket innebär att 15 procent av köpeskillingen för en bostad skall finansieras genom eget kapital och omöjliggör för många unga att köpa sin egen bostad. Att avskaffa bolånetaket för att underlätta för fler unga att köpa sin bostad är fel väg att gå. Ett bättre alternativ för att underlätta för unga att köpa sin bostad är att introducera ett avdragsgillt bosparande.

En lämplig modell för utformandet av det avdragsgilla bostadssparandet skulle kunna utgöras av det norska boligsparandet. Boligsparandet innebär att unga vuxna upp till och med 33 år som bosparar erhåller ett skatteavdrag motsvarande 20 procent av det sparade beloppet till och med 25000 kronor per år, förutsatt att beloppet kommer att användas för köp av bostad.


Dagens omfattande bostadskris löses inte enbart genom nybyggnationer utan det behövs ytterligare åtgärder för att underlätta för framför allt ungdomar att få möjlighet till en egen bostad. En modell med avdragsgillt bosparande bör därför ses över då detta skulle vara en utmärkt metod för att underlätta ungdomars etablering på bostadsmarknaden.

Margareta Cederfelt (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-26 Granskad: 2018-11-26 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)