Eftergymnasial utbildning för den som gått i särskola

Motion 2015/16:1957 av Per Lodenius och Annika Qarlsson (båda C)

av Per Lodenius och Annika Qarlsson (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram regelverk som ger möjlighet för den som gått i särskola att studera på högskola och yrkeshögskola liksom på andra eftergymnasiala utbildningar, och riksdagen tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Livslångt lärande, möjligheten att vidareutbilda sig också efter gymnasiet, är viktigt.

Också den som har en intellektuell funktionsnedsättning och därför gått i särskola borde ha den möjligheten. Lika viktigt som det är att de som har det lätt för sig har

möjligheten att utvecklas efter sin förmåga och sitt intresse, lika viktigt är det att de som har en intellektuell funktionsnedsättning också får möjligheten att utvecklas efter sin förmåga och sitt intresse. Men har du gått i särskola så har du inte samma möjlighet. Det beror egentligen på vad kommunen vill erbjuda dig och faktiskt tillåter. Du har egentligen ingen egen valmöjlighet. Det här är så onödigt! Vi vet att det finns så många jobb som man kan utföra, oavsett vilka funktionsförutsättningar man har. Bara man får chansen att fortsätta att lära sig mer efter gymnasiet. Alla behövs i vårt samhälle. Alla har en plats i vårt samhälle. Det är en fråga om demokrati. Flera projekt och utbildningar försöker hitta modeller för en eftergymnasial utbildning för den som gått i särskola. Många goda exempel finns på flera håll i landet. Men nu behövs det permanenta lösningar, där särskola inte längre innebär ett hinder för studier efter gymnasiet. De projekt runt om i landet som genomförs och har genomförts på detta tema ger en bra grund för ett regelverk där det öppnas upp möjligheter för den som gått i särskola till utbildning på högskola och yrkeshögskola liksom på andra eftergymnasiala utbildningar.

Per Lodenius (C)

Annika Qarlsson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-06 Hänvisad: 2015-10-13
Yrkanden (1)