Effektivisering och miljöarbete i riksdagen

Motion 2011/12:K232 av Eliza Roszkowska Öberg m.fl. (M)

av Eliza Roszkowska Öberg m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om att effektivisera och minska miljöbelastningen i riksdagen.

Motivering

Trots att mycket i samhället digitaliseras allt snabbare så är det en ansenlig mängd papper som går åt i Sveriges riksdag. Exempelvis delas varje betänkande ut till alla 349 ledamöter. Propositioner, skrivelser m.m. tillhandahålls till ledamöter i respektive utskott samt läggs ut för självplock. Enligt en grov uppskattning från riksdagens utredningstjänst (PM 2010:1625) medför exemplet ovan en totalvikt på drygt 10 ton papper som uppgår till en kostnad av drygt 1,2 miljoner kronor. Därtill uppskattas att pappersanvändningen i riksdagen motsvarar ett kilo koldioxid per kilo trycksak.

Det är oskäligt från både ett administrations- och pappersanvändningsperspektiv att alla betänkanden skrivs ut 349 gånger, när det skulle räcka med en eller två sidors sammanfattning. Rutinerna med så kallad bordläggning bör ändras för att minska pappersförbrukningen. Betänkanden är tillgängliga i digital form och bör finnas i tryckt form för självplock eller beställning.

Det bör göras en översyn av möjligheterna att effektivisera rutinerna i Sveriges riksdag avseende pappersförbrukning.

Stockholm den 28 september 2011

Eliza Roszkowska Öberg (M)

Metin Ataseven (M)

Amir Adan (M)

Christer Akej (M)

Staffan Anger (M)

Eva Bengtson Skogsberg (M)

Finn Bengtsson (M)

Lotta Finstorp (M)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Malin Löfsjögård (M)

Marta Obminska (M)

Edward Riedl (M)

Elisabeth Svantesson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-09-29

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)