Effektivare rättsprocess

Motion 2017/18:831 av Berit Högman och Eva-Lena Gustavsson (båda S)

av Berit Högman och Eva-Lena Gustavsson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om översyn av lagstiftningen inom rättsväsendet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För vissa brott gäller att om en person erkänner sitt brott direkt på plats när brottet begåtts slipper man rättegång och får istället ett strafföreläggande. Det är effektivt och bra.

Däremot är det med dagens lagstiftning inte möjligt att få göra rätt för sig genom avbetalning då summan kan vara alldeles för stor för en person att klara av direkt. Enda sättet att få respit är att bestrida brottet, och frågan blir då hanterad av tingsrätten. Tingsrätten fattar då samma beslut men denna gång med kravet på betalning till Kronofogden som gör en avbetalningsplan. Då har hela rättsmaskineriet varit igång med åklagare, domare, tingsnotarie, nämndemän osv. Dessutom hamnar personen i straffregistret på ett mer påtagligt sätt än om hen fått möjlighet att göra rätt för sig genom avbetalning.

Regeringen bör därför göra en översyn av lagstiftningen och den praktiska hanteringen av ärenden av samma karaktär som ovan beskrivits.

Berit Högman (S)

Eva-Lena Gustavsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-29 Granskad: 2017-10-02 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)