E20 som ny väg för elektrifiering

Motion 2021/22:3104 av Cecilia Widegren (M)

av Cecilia Widegren (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att göra E20 till projektväg för elektrifiering av väg och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Alliansregeringen påbörjade arbetet för ett mer klimatvänligt samhälle, fritt från fossila bränslen. Denna samhällsomställning kommer att ta både tid och kraft. I dagens läge används fossila bränslen som gas och olja i mindre utsträckning i Sverige än i de flesta andra länder i Europa. Förutom den mindre mängd gas som brukas i södra och västra Sverige är det bränslet i våra bilar som utgör den större parten av förbrukningen av fossila bränslen i vårt land. Det är i transportsektorn som de stora vinsterna i form av mindre utsläpp kan göras. Samtidigt är goda kommunikationer och infrastruktur väldigt viktigt för den svenska ekonomin.

En viktig aspekt i detta sammanhang är att utvecklingen av elbilar är på frammarsch. Än så länge begränsas användningsområdet till kortare distanser. Dessutom behövs tillgång till laddinfrastruktur. I dagens läge kan inte elbilar ersätta bensindrivna bilar, men det är viktigt att eldrivna bilar kan göra det i framtiden. Därför bör utvecklingen och anpassningen till ett mer klimatvänligt samhälle påbörjas snarast. E20 är huvudstråket mellan Sveriges huvudstad och dess näst största stad, Stockholm och Göteborg, och är oerhört viktigt för den svenska ekonomin och jobben.

Trafikverket har konstaterat att E20 är Sveriges viktigaste vägförbindelse för transporter mellan västkusten och Stockholmsområdet, och som förbindelseled för trafiken från Finland och Danmark samt vidare ner i Europa via Göteborgs hamn – norra Europas största hamn. Sveriges och Skaraborgs framtida tillväxt är starkt beroende av en fungerande modern infrastruktur, med E20 i centrum.

Omställningen till en mer klimatvänlig ekonomi är ett omfattande arbete. Steg för steg måste vårt samhälle anpassas till nya förutsättningar. Det är viktigt att vi redan nu tar de första stegen mot en mer miljövänlig transportsektor. Ett sådant steg är att utveckla möjligheterna för en fungerande infrastruktur för elbilar i Sverige. Detta har redan påbörjats i storstäderna. Försök gällande laddning av elfordon via belysningsnät har skett i Askersunds kommun. Det omfattas av installation av teknik för styrning av vägbelysningsnätet som möjliggör laddning för elcyklar och elmopeder.

Nu behöver vi ta tag i nästa fas, de längre distanserna utanför storstäderna. Med E20 som den viktigaste transportvägen för gods- och persontrafik i landet framstår E20 som en ideal projektväg för eluttag i Sverige. Detta är gynnsamt för klimatet, för nya arbets-tillfällen och för konkurrenskraften i Sverige och Skaraborg då E20 går där. En fungerande och miljövänlig infrastruktur för vägtransporter är oerhört viktig för Sveriges framtida konkurrenskraft. Utvecklingen av eldrivna bilar måste testas i praktiken utanför storstäderna och på längre sträckor än vad som görs i dag. E20 är en lämplig plats som projektväg för elektrifiering (t.ex. laddstolpar). E20 i framkant kan på detta sätt visa vägen för övriga Sverige och Europa.

Cecilia Widegren (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)