Dubbelspår mellan Herrljunga och Uddevalla

Motion 2009/10:T517 av Jörgen Hellman m.fl. (s)

av Jörgen Hellman m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att bygga dubbelspår mellan Herrljunga och Uddevalla.

Motivering

Det är stor kapacitetsbrist på Västra stambanan in mot Göteborg. En anledning till problemet är svårigheterna att hitta lämplig dragning genom Lerums kommun så att inte bullret och andra olägenheter ökar för kommuninvånarna.

Problemet med kapacitetsbristen är akut, då det ofta är anledningen till stora förseningar. För att öka flexibiliteten och höja kapaciteten på järnvägssystemet mot Göteborgs central och mot Göteborgs hamn bör man omgående bygga dubbelspår Herrljunga–Vänersborg–Öxnered–Uddevalla.

Den socialdemokratiska regeringen såg till genom Trollhättepaketet att det nu byggs dubbelspår mellan Göteborg och Öxnered. Framkomligheten har också förbättrats på sträckan Uddevalla–Göteborg. Bygger man dubbelspår mellan Herrljunga och Öxnered kan man till exempel köra X 2000 från Göteborg till Trollhättan, Öxnered, Vänersborg, Herrljunga mot Stockholm. Utbyggnad till dubbelspår skulle öka kapaciteten och flexibiliteten för järnvägssystemet i Västsverige. Utbyggnaden av järnvägen skulle också gynna utbyggnaden av hamnen i Vargön samt vara till fördel för Uddevallas och Lysekils hamnar.

Stockholm den 2 oktober 2009

Jörgen Hellman (s)

Jan-Olof Larsson (s)

Peter Jonsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)