Drogfria fängelser

Motion 2005/06:Ju218 av Maud Ekendahl och Elizabeth Nyström (m)

av Maud Ekendahl och Elizabeth Nyström (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att minst en drogfri anstalt nu måste införas i respektive f.d. kriminalvårdsregion.

Motivering

För tre år sedan erhöll kriminalvården 100 miljoner kronor till projekt innebärande åtgärder mot drogmissbruket på anstalterna. Fortfarande flödar knarket innanför fängelsemurarna. Det är stor skam att man inte uppnått konkreta resultat.

Målet – drogfria fängelser – är inte enkelt att nå men måste ständigt vara en ledstjärna i kriminalvårdens arbete, dels för att skydda dem som inte missbrukar, dels med hänsyn till de många fängelsedömda narkomaner som inget hellre vill än att få avtjäna sitt straff i en drogfri miljö. En sådan kan inte erbjudas i dag!

Undertecknade motionärer lämnade för fyra år sedan förslag på hur man skulle kunna åstadkomma drogfria fängelser – minst ett i varje f.d. kriminalvårdsregion. Nu återkommer vi och rekommenderar upprättande av kontraktsförbindelser som narkomanerna/internerna frivilligt ställer sig bakom. Dessa överenskommelser finns redan från början av rehabiliteringen.

Om en dömd inte fullföljer sitt kontrakt måste vederbörande förflyttas till annan anstalt. Detta måste ske omgående. Annars riskerar man att medinterner också frestas att inleda alternativt återuppta sitt missbruk.

Det är detta flyttförfarande som i nuläget vållar problem och försvårar kriminalvårdens knarkbekämpning. Man har inte organisatoriskt sett gjort det möjligt att förflytta narkomaner som inte avhåller sig från sitt missbruk. Åtgärden utgör visserligen en rangordning av de olika fängelserna, men denna särbehandling måste till.

Stockholm den 13 september 2005

Maud Ekendahl (m)

Elizabeth Nyström (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (1)