Dragning av luftburna kraftledningar

Motion 2014/15:521 av Suzanne Svensson m.fl. (S)

av Suzanne Svensson m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör överväga att se över konsekvenserna av luftburna kontra nedgrävda kraftledningar ur miljö- och hälsoperspektiv.

Motivering

Strålning från stora kraftledningar skapar ofta oro och otrygghet bland medborgare och näringsidkare. Vår uppfattning är att det finns stora fördelar med nedgrävda ledningar framför luftledningar. Nedgrävda ledningar har inte samma magnetfält som luftledningar. Man kan odla på mark där kabeln (likström) är nedgrävd eftersom det blir ett litet intrång, medan luftburen växelström måste dras på trädsäkra gator – vilka riskerar att bli ännu större vid stormfällningar. Ett annat problem med luftledningar är att datoriserade bevattningssystem slås ut av växelströmskabeln.

 

Mot denna bakgrund är det oroväckande att Svenska kraftnät nu planerar att bygga en luftledning för elöverföring mellan Ekhyddan i Oskarshamns kommun och Hemsjö i Olofströms kommun utan att diskutera andra alternativ – en sträcka på 20 mil som berör cirka 1 200 markägare. Att det är en luftledning som planeras har skapat oro hos berörda markägare, då detta tar stora områden i anspråk och försvårar brukandet av skogs- och jordbruksmark. Många ifrågasätter varför ny teknik med likström i markkabel inte är ett alternativ.

 

Regeringen bör överväga att se över konsekvenserna av luftburna kraftledningar kontra nedgrävda kraftledningar ur miljö- och hälsoperspektiv.

.

Suzanne Svensson (S)

 

Peter Jeppsson (S)

Magnus Manhammar (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-06 Granskad: 2014-11-06 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)