Dold egendomsbevakning

Motion 2019/20:1642 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillåta dold egendomsbevakning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Skadegörelse såsom klotter och bilbränder har de senaste åren både ökat och präglat en del av tillvaron i vissa områden, på specifika platser och inom t.ex. SL:s kollektivtrafik. En utveckling som går åt helt fel håll i vår strävan efter ett tryggt gemensamt samhälls­rum.

I FAP:en (Polismyndighetens författningssamling) regleras hur och på vilket sätt exempelvis spaning sker. Idag är det förbjudet att arbeta med dold egendomsbevakning t.ex. kring klotterspan vilket innebär försvårande och inskränkande av möjligheter för övriga samhället såsom bevakningsbolag och privatpersoner att effektivt bevaka egendom.

Nu måste dold egendomsbevakning ske uniformerat vilket minskar möjligheten att göra ett effektivt arbete. En parallell kan dras till möjligheten att arbeta civilt som butikskontrollant, vilket ger oerhört mycket större resultat än om detsamma skulle skett uniformerat. Varför då inte möjliggöra samma typ av effektivt arbete när det kommer till klotterspan och förhindrande av bilbränder och liknande brottslighet?

Dold egendomsbevakning handlar främst om att man civilt klädd eller med utrust­ning som inte skyltas synligt har möjlighet att övervaka ett specifikt objekt och i händelse av brott förenklar ett gripande av rätt gärningsperson/er. Utifrån rådande omständigheter med en känsla av otrygghet och ett ökande antal brott bör vi tillåta


effektiva åtgärder, såsom dold egendomsbevakning, för att stoppa den negativa trenden och bidra till en ökad känsla av trygghet och säkerhet.

 

 

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)