Dispenser när det gäller avgifter och tillstånd vid uppstart av företag

Motion 2015/16:225 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ge dispenser vid start av företag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige bör det vara enkelt och motiverande att starta eget företag. En företagare kan dock mötas av krav på avgifter, blanketter, tillstånd och regler som ska uppfyllas. På landsbygden är många företagare multiföretagare och håller på med flera verksamhetsgrenar. I dessa fall är det ett stort antal myndigheter som ska bli nöjda innan företaget kan komma igång – det kan handla om över tjugotalet instanser som företagaren har någon form av daglig kontakt med i sitt arbete. Detta tar tid, pengar och kraft av företagaren – tid som kunde ha använts till att utveckla företaget och allt detta riskerar att många nya egenföretagare ger upp sina idéer redan innan det första året gått. För att stimulera fler att våga och orka starta eget företag bör man därför se över vilka dispenser som kan ges vid uppstart av företag. Dispenserna bör finnas till under de första 2–3 åren och exempelvis avse lägre avgifter, mindre nitiska tillstånd som ska uppfyllas eller vissa tillstånd som inte behöver uppfyllas direkt vid starten. Efter denna initiala dispenstid bör de tillstånd, avgifter och regler som ska tillgodoses kunna läggas på normal nivå. Detta skulle stimulera fler till att våga starta eget och pröva verksamheten utan att dränkas i allehanda tillstånd, regler och avgifter som ska uppfyllas innan man ens hunnit starta upp sitt företag. För att göra det enklare och mindre byråkratiskt att starta eget företag bör dispenser avseende exempelvis avgifter och tillstånd ses över.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-09-30 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)