Diskriminering av äldre på arbetsmarknaden

Motion 2010/11:A373 av Tommy Waidelich (S)

av Tommy Waidelich (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om diskriminering av äldre på arbetsmarknaden.

Motivering

De nuvarande tjänstepensionsreglerna är ett hinder för anställning av äldre som börjar närma sig pensionsåldern. Eftersom företagen måste överta tidigare åtaganden när den anställde byter mellan statlig, kommunal eller privat sektor blir det dyrare att anställa äldre än yngre. Därför avstår många företag från att anställa äldre.

Trots att detta uppmärksammats av arbetsmarknadens parter har de inte lyckats lösa problemet. Därför måste regering och riksdagen agera för att förhindra fortsatt diskriminering av äldre på arbetsmarknaden.

Dessutom är informationen om tjänstepensionen oerhörd svårfångad. PPM informerar regelbundet om vilken allmänpension vi medborgare kan förvänta oss i framtiden men när det gäller tjänstepension finns inte motsvarande system, vilket försvårar planering och beslutsfattande för såväl arbetstagare som arbetsgivare. Detta måste också åtgärdas i samband med en reform av övergångsreglerna för olika tjänstepensionsavtal.

Stockholm den 26 oktober 2010

Tommy Waidelich (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)