Digitalt valdeltagande

Motion 2021/22:817 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur ett digitalt valdeltagande kan genomföras med bank-id och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi ser hur pandemin har satt extra skjuts på hur använder digitala plattformar till allt mer jobb. Tiden har gett att fler och fler bankkontor lägger ner på mindre orter vilket gör att medborgarna i större utsträckning sköter alla sina kontakter med banken och sina tillgångar med hjälp av Bank-Id. Myndigheter likaså. Försäkringskassan, arbetsförmedlingen, bygglovshandläggning – ja det mesta går över till att hanteras helt digitalt där varje medborgare undertecknar med sitt Bank-Id för att legitimera sig.

Hanteringen har gjort det smidigt och kraftigt minskat avståndet till att kunna utföra tjänster. Det är nu hög tid att vi utreder förutsättningarna för att även övergå till möjligheten att genomföra ett val med hjälp av identifiering via Bank-Id som komplement till att gå och rösta i en vallokal. Valdeltagandet kan på så vis göras ännu lättare och förhoppningsvis öka valdeltagandet när du inte aktivt måste ta sig till en för val utsedd lokal. Kan man få skriva under sin deklaration med signering av Bank-Id bör jag även få säga min mening i ett allmänt val med samma metod. Det skulle även underlätta för äldre människor som nu antingen inte kommer till vallokalen alls från sitt särskilda boende eller som skulle slippa åtgärderna med att skaffa ett ombud för att få delta. Den här gruppen människor missar vi många gånger idag vilket är oerhört olyckligt ur ett demokratiperspektiv.

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-28 Granskad: 2021-09-28 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)