Digitalt röstningsförfarande vid allmänna val

Motion 2018/19:77 av Mikael Eskilandersson (SD)

av Mikael Eskilandersson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur valsystemet kan förbättras genom användandet av ny teknik och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Dagens system för allmänna val borde vara möjligt att förbättra med hjälp av ny teknik, utan att för den sakens skull ge avkall på säkerheten. För miljöns skull borde mängden papper kunna minskas och frakten av material minimeras. Det måste alltid vara säkert att det verkligen bara är de som har rösträtt som röstar och att detta sker dolt så att rösthemligheten bevaras. Dock finns det idag teknik som bör gå att använda för att snabba både röstningen och räkningen efter valet. Här bör man noga se över hur ett sådant system ska fungera för att göra valsystemet säkert.

Mikael Eskilandersson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-10-11 Granskad: 2018-10-11 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)