Deponering av återställningskostnader vid nystart av soptipp

Motion 2021/22:416 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att nystart av soptipp ska vara förenat med en deponering av återställningskostnaderna till länsstyrelsen i syfte att täcka återställningskostnaderna och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige har vi tydligt föreskrivet hur den som vill bygga ett vindkraftverk eller starta en grustäkt innan start måste deponera en förutbestämd summa till länsstyrelsen. De deponerade medlen är tydligt adresserade till den dag vindkraftverket av någon anled­ning måste plockas ner eller i grustäktens fall den dag den skall återställas eller täckas. När vi så kommer till soptippar har vi i närtid sett hur systemet missbrukas och där sam­hället ställs inför risken för oproportionerliga kostnader och stor miljörisk för människor och vattenkvalitet. Att starta upp en soptipp bör vara förenat med en deponerad summa till länsstyrelsen som den dag tippen avslutas kan täcka återställningskostnaderna.

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-27 Granskad: 2021-09-27 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)