Den väpnade konflikten om Nagorno-Karabach mellan Armenien och Azerbajdzjan

Motion 2021/22:1788 av Robert Halef (KD)

av Robert Halef (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att FN:s säkerhetsråd tillsammans med OSSE och Minskgruppen ska verka för en varaktig fred mellan Armenien och Azerbajdzjan och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige via OSSE ska verka för skydd av konfiskerad armenisk kulturhistorisk och privat egendom och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige via FN:s säkerhetsråd ska verka för ett säkert återvändande av fördrivna armenier från Nagorno-Karabach och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under det senaste året har den väpnade konflikten mellan Armenien och Azerbajdzjan om området Nagorno-Karabach och dess omgivande städer och byar skördat tusentals liv, och tusentals armenier har med våld fördrivits från sina hem. Armeniska områden har erövrats av azerer som plundrat och förstört armeniska byggnader av religiöst och kulturhistoriskt intresse. På sociala medier går det att se hur uniformerade azerbajdzjan­ska soldater slår sönder gravplatser och kyrkor och kloster. Ryssland har medlat fram en vapenvila mellan de stridande länderna Armenien och Azerbajdzjan om regionen Nagorno-Karabach. Men vi ser dagligen att kyrkor, kloster, gravplatser och andra kulturhistoriska byggnader förstörs och privat egendom plundras. OSSE och Minsk­gruppen måste stoppa detta folkrättsbrott mot armenier och deras kultur och historia. Efter Sovjetunionens sönderfall i början på 1990 talet, då ett flertal nationer blev fria, har enklaven Nagorno-Karabach varit en självständig region som är bebodd av armenier. Armenien har gjort stora demokratiska framsteg under de senaste åren och har fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtal med Europeiska unionen. Genom det östliga partnerskapet har samarbetet mellan EU och Armenien stärkts under det senaste decenniet. Armenien har gjort större framsteg inom detta partnerskap och samarbete avseende ökat välstånd, trygghet och handel. Konflikten med grannlandet om enklaven Nagorno-Karabachs status har under åren lett till krig, och situationen har länge varit spänd mellan länderna. Fredssamtal har hållits mellan Armenien och Azerbajdzjan om Nagorno-Karabachs framtida tillhörighet genom den utsedda Minskgruppen och inom ramen för OSSE, men utan något resultat.

Det lilla kristna landet Armenien med cirka 3 miljoner invånare omges av tre angränsande muslimska länder, Azerbajdzjan, Turkiet och Iran, med cirka 160 miljoner invånare.

En varaktig fred kommer öka stabiliteten och säkerheten i området och detta kan FN:s säkerhetsråd tillsammans med OSSE:s samt Minskgruppen åstadkomma. Dessa parter skulle kunna möjliggöra en säker återvändande för armenier till sina områden i Nagorno Karabach. Sverige, som ordförande för OSSE, kan bidra mer till fred, ökad säkerhet och trygghet i området.

OSSE och Minskgruppen bör med kraft agera mot den militära aggressionen från diktaturen i Azerbajdzjan och verka för en dialog om en långsiktigt hållbar fred och försoning. Nagorno-Karabach, som har varit befolkat och styrt av armenier under de senaste 30 åren, bör självt få avgöra sin egen framtid.

 

 

Robert Halef (KD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)