Den svenska handlingsplanen för FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

Motion 2009/10:U233 av Inger Jarl Beck och Åsa Lindestam (s)

av Inger Jarl Beck och Åsa Lindestam (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Sveriges förnyade handlingsplan för FN:s säkerhetsråds resolutioner 1325 och 1820.

Motivering

Det är mycket välkommet att regeringen tillmötesgår kravet på en förnyad handlingsplan för FN:s resolution 1325 samt resolution 1820.

Handlingsplanen från 2006 är mycket omfattande. För att mer effektivt genomföra resolution 1325 i praktiken är det nödvändigt att prioritera. Såväl nationellt som internationellt har mycket fokus lagts på behovet av ett ökat skydd av kvinnor i konfliktområden och behovet av fler kvinnor i internationella missioner och insatser. I den förnyade handlingsplanen läggs extra vikt vid dessa områden. Denna prioritering är mycket välkommen.

Emellertid är det empiriska underlaget för jämförelseanalyser undermåligt varvid en studie om nuläget är av yttersta vikt. Därtill bör en rejäl könsuppdelad statistik med konkreta mål inklusive uppföljning av könsfördelning införlivas i den förnyade handlingsplanen.

Stockholm den 29 september 2009

Inger Jarl Beck (s)

Åsa Lindestam (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)