Den saknade järnvägsstumpen Enköping–Uppsala

Motion 2022/23:1699 av Lina Nordquist (L)

av Lina Nordquist (L)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga och se över förutsättningarna för en järnvägslänk mellan Uppsala och Enköping och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Tågresor och tågpendling underlättar vardagspussel, miljö, företagande och framväxt av kunskap. En drygt fyra mil långa järnvägssträcka mellan Uppsala och Enköping skulle gynna människor inom ett stort område.

Många av tusentals personer som varje dag arbetspendlar mellan Uppsala, Enköping och Västerås tar idag bilen för att vinna tid – sträckan Uppsala–Enköping är nämligen mer tidskrävande än den längre sträckan Uppsala–Stockholm. En kortare järnvägslänk skulle underlätta resor mellan Västerås- och Uppsalaregionerna, liksom från Värmland och stora delar av Mälardalen till Arlanda och därmed världen.

Den saknade länken skulle minska restid, underlätta varutransporter skulle och ge näringslivet, lärosäten och välfärd en större pool av arbetskraft. Ny järnväg skulle dessutom avlasta Stockholms central från trafikanter som inte ska resa till just Stockholm. Utbyggd järnvägsinfrastruktur skulle också vara en insats för klimatet. Även jämfört med biogasbuss är ett tågs klimatpåverkan närmast obefintlig. Bara busspendlingen mellan Uppsala och Enköping ger i dag utsläpp motsvarande många varv runt jorden med en stadsjeep.

Denna drygt fyra mil långa järnvägssträcka skulle ge stora vinster på många sätt. Aroslänken skulle bli en länk för kunskap, klimat, företagande, stärkt välfärd och ett enklare livspussel och bör övervägas.

 

 

Lina Nordquist (L)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)