Den nya tidens demokrati

Motion 2010/11:K401 av Per Svedberg m.fl. (S)

av Per Svedberg m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att rösta över Internet.

Motivering

Med nya framväxande generationer utvecklas också nya preferenser. Länge har vi i Sverige haft ett system där väljarna på valdagen på plats i vallokalen eller i förtidsröstningslokaler fysiskt måste lämna sin röst. Förtidsröstningslokaler utgör ett modernt inslag som rimligtvis ökar möjligheterna att gå och lämna sin röst och därmed också kan bidra till att öka röstdeltagandet.

Med en framväxande generation som i allt högre utsträckning uträttar sina ärenden över Internet, vare sig det handlar om att samtala, konsumera eller deklarera, ökar trycket på att också kunna erbjuda denna service vad gäller allmänna val. Internet har gjort att kommunikation och konsumtion på många sätt tagit språng framåt och borde rimligtvis också kunna bidra till utvecklandet av det demokratiska deltagandet. Eftersom möjligheten att förrätta val med hjälp av Internet skulle svara mot en ny generations krav på ökad tillgänglighet, är det tillrådigt att regeringen ser över möjligheterna att i framtiden förrätta val över Internet.

Stockholm den 26 oktober 2010

Per Svedberg (S)

Åsa Lindestam (S)

Raimo Pärssinen (S)

Elin Lundgren (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27
Yrkanden (1)