med anledning av prop. 2009/10:165 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet

Motion 2009/10:Ub15 av Marie Granlund m.fl. (s)

av Marie Granlund m.fl. (s)
Motion till riksdagen

2009/10:Ub15

av Marie Granlund m.fl. (s)

med anledning av prop. 2009/10:165 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet

s37113

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår regeringens proposition 2009/10:165 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att alla skolor ska vara bra skolor.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett tydligare uppdrag för skolan att vara en mötesplats.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en barnomsorgspeng.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om barnomsorg på obekväm arbetstid.

Riksdagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-04-14 Bordläggning: 2010-04-15 Hänvisning: 2010-04-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (30)