med anledning av prop. 2009/10:165 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet

Motion 2009/10:Ub14 av Mats Pertoft m.fl. (mp)

av Mats Pertoft m.fl. (mp)
Motion till riksdagen

2009/10:Ub14

av Mats Pertoft m.fl. (mp)

med anledning av prop. 2009/10:165 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet

mp029

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 3

3 Inledning 5

4 Utgångspunkter för skolväsendet 5

4.1 Syftet med utbildningen inom skolväsendet 5

4.2 Gemensamt rödgrönt förslag: Alla skolor ska vara bra skolor 6

4.3 Gemensamt rödgrönt förslag: Tydligare uppdrag för skolan att vara en mötesplats 6

4.4 Gemensamt rödgrönt förslag: Elevens rätt till kunskap 7

5 Frihet och mångfald 7

5.1 Vikten av ökad lokal frihet 7

5.2 Alternativa läroplaner och kursplaner 7

5.3 Avskaffa timplanen 8

5.4 Flexibel skolstart 8

5.5 Egna ämnen och lokala varianter 9

5.6 Undantag från skyldighet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-04-14 Bordläggning: 2010-04-15 Hänvisning: 2010-04-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (35)