med anledning av prop. 2009/10:165 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet

Motion 2009/10:Ub13 av Rossana Dinamarca m.fl. (v)

av Rossana Dinamarca m.fl. (v)
Motion till riksdagen

2009/10:Ub13

av Rossana Dinamarca m.fl. (v)

med anledning av prop. 2009/10:165 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet

1

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 3

3 Inledning 4

4 Alla skolor ska vara bra skolor 5

5 Tydligare uppdrag för skolan att vara en mötesplats 6

6 Definitioner 6

7 En sekulär skola 7

8 Lika tillgång till utbildning 7

8.1 Tydligare krav på lokaler och utemiljö 7

8.2 Skolskjuts 8

8.3 Bristande tillgänglighet som diskriminering 8

9 Skolans styrning och finansiering 9

10 Fristående skolor och skolval 9

10.1 Avgift för ansökan 9

10.2 Kommunalt inflytande 10

10.3 Negativa konsekvenser 10

10.4 Elevantal 10

10.5 Privatisering av kommunala skolor 11

10.6 Offentliga
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-04-14 Bordläggning: 2010-04-15 Hänvisning: 2010-04-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (38)