Den ekonomiska politiken

Motion 1992/93:Fi211 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)
Motion till riksdagen

1992/93:Fi211

av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Den ekonomiska politiken

Innehåll 1.

Ny
demokratis filosofi och åtgärder i
sammanfattning3 2.

Budget-
och finanspolitik7 2.1

Budgetunderskottet7 2.2

Försörjningsstrukturen10 2.3

Riksbanken,
räntan och valutan11 3.

Socialförsäkringssystemet12 3.1

Ny
definition av basbeloppet13 3.2

Enhetliga
ersättningsnivåer14 3.3

Ny
familjepolitik15 3.4

Ny
arbetslöshetsförsäkring17 3.5

Omläggning
av trafikskadeförsäkringen19 3.6

Arbetsskadeförsäkringen20 3.7

Bidragsbedrägerierna21 4.

Företagen
och jobben22 4.1

Arbetsmarknadens
parter23 4.2

Avreglering
av arbetsrätten23 4.3

Lärlingssystem23 4.4

ROT-satsning24 4.5

Förändra
arbetsmarknadspolitiken25
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (65)