Deltidsarbetslöshet

Motion 2010/11:A227 av Helén Pettersson i Umeå och Katarina Köhler (S)

av Helén Pettersson i Umeå och Katarina Köhler (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om deltidsarbetslöshet.

Motivering

Arbetslöshetsförsäkringen måste ändras så att den inte straffar den som är arbetslös på deltid, utan uppmuntrar att arbeta så mycket som möjligt. Arbetslöshetsersättning ges idag till en deltidsarbetslös under sammanlagt 75 ersättningsdagar som längst inom en ersättningsperiod. Resterande ersättningsdagar i perioden får endast användas för veckor då personen inte utför eller deklarerar något arbete.

Om den arbetslöse arbetar en av veckans dagar räknas resterande fyra dagar som deltidsarbetslöshet, som då dras av från de 75 tilldelade deltidsdagarna. Det räcker med att den arbetslöse arbetar en timme för att resterande tid samma vecka ska avräknas från de 75 deltidsdagarna.

Den som är arbetssökande ska stå till arbetsmarknadens förfogande alla veckans dagar. Men ersättningssystemet kan få orimliga konsekvenser om den arbetssökande t.ex. har väntat på ett erbjudande hela veckan och till slut blir erbjuden att hoppa in en fredag eftermiddag. Att tacka nej är inte tillåtet och att tacka ja kan ju innebära att man står bättre till för kommande erbjudanden. Men det är den arbetslöse som får betala med fyra och en halv dag av sina 75 deltidsdagar för att klara den arbetsbrist som plötsligt har uppstått.

Reglerna är enligt regeringen tänkta att pressa den arbetslöse till att söka ett heltidsarbete, men istället har de blivit till ett straff för den som inte hittar ett heltidsarbete på en allt trängre arbetsmarknad. När de 75 deltidsdagarna är slut har många blivit arbetslösa på heltid för att kunna betala kostnaderna för mat och hyra.

Reglerna måste ändras så att en sådan situation inte uppstår. Därför ska deltidsarbetslöshet räknas per dag och inte per vecka. Viljan att ta ett arbete måste uppmuntras och nya system utarbetas för att stimulera till fler heltidsarbeten.

Stockholm den 18 oktober 2010

Helén Pettersson i Umeå (S)

Katarina Köhler (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-21

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)