Delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Motion 2013/14:So456 av Eva Olofsson m.fl. (V)

av Eva Olofsson m.fl. (V)
Motion till riksdagen

2013/14:So456

av Eva Olofsson m.fl. (V)

Delaktighet för personer med funktionsnedsättning

V209

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 3

3 Delaktighet för människor med funktionsnedsättning 5

4 Tillgänglighet 6

4.1 Investeringar i ökad tillgänglighet 7

4.2 Krav på tillgänglighet vid offentlig upphandling 8

5 Personlig assistans – en rättighetsfråga 8

5.1 Besparingstrenden 9

5.2 Akuta behov av lagändringar 9

5.3 Undanröj hinder för arbete och föräldraskap 11

5.4 Förslag om ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning

av assistansersättning 12

5.4.1 Assistansersättning vid sjukhusvistelse 13

5.4.2 Studier och arbete utomlands 13

5.4.3 Närstående som personliga assistenter 14

5.4.4 Uppgiftsskyldighet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (21)