Delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Motion 2012/13:So269 av Eva Olofsson m.fl. (V)

av Eva Olofsson m.fl. (V)
Motion till riksdagen

2012/13:So269

av Eva Olofsson m.fl. (V)

Delaktighet för personer med funktionsnedsättning

V211

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Delaktighet för människor med funktionsnedsättning 3

4 Tillgänglighet 4

4.1 Investeringar i ökad tillgänglighet 4

4.2 Krav på tillgänglighet vid offentlig upphandling 5

5 Personlig assistans – en rättighetsfråga 6

5.1 Besparingstrenden 6

5.2 Akuta behov av lagändringar 7

5.3 Undanröj hinder för arbete och föräldraskap 9

5.4 Förslag om ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning 10

5.4.1 Assistansersättning vid sjukhusvistelse 10

5.4.2 Studier och arbete utomlands 11

5.4.3 Närstående som personliga assistenter 11

5.4.4 Uppgiftsskyldighet för
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (13)