Delad pensionsrätt

Motion 2021/22:3175 av Helena Bouveng (M)

av Helena Bouveng (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om delad pensionsrätt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att män och kvinnor har olika inkomster leder också till att pensionen är olika stor. Det kan leda till allvarliga ekonomiska problem framför allt för kvinnan i de fall där äktenskapet upphör. Om ett par skiljer sig, ingår de förväntade pensionerna inte som en del av förmögenheten vid bodelningen. Skilsmässor kostar på så sätt oftast mer för kvinnor än för män. I äktenskapen är kvinnan dessutom i genomsnitt några år yngre än mannen och kvinnor lever också i genomsnitt längre än män. Detta leder till att många äldre kvinnor lever ensamma och ofta med en låg pension.

Låga inkomster gör att många kvinnor kommer att få hela eller en betydande del av sin pension i form av garantipension, betydligt fler än vad som är fallet för män. Skillnaden mellan kvinnors och mäns pension kallas för pensionsgapet. Det mäter i procent hur mycket mindre kvinnors genomsnittliga pensionsinkomst är i förhållande till männens. Det sammantagna pensionsgapet för personer äldre än 65 år är 27 procent.

Vi vet att skillnaderna i uttag av föräldraförsäkring får långtgående konsekvenser för kvinnors sysselsättning, löneutveckling och framtida pensionsinkomster

För att öka jämställdheten mellan män och kvinnors pensionsinkomst anser vi att en utredning bör tillsättas gällande vilka effekterna skulle bli om pensionsrätter intjänade under den tid omyndiga, gemensamma barn, under äktenskap, delades lika.

Helena Bouveng (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)