Störningar i telefonin

Just nu är det problem med riksdagens telefoni. Bland annat kan det vara svårt att nå riksdagsinformation via telefon. Det går att skicka e-post till: riksdagsinformation@riksdagen.se

Arbete pågår med att lösa problemet.

Delad pensionsavsättning under föräldraledighet

Motion 2021/22:527 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten till delad pensionsavsättning mellan föräldrar under föräldraledighet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är ett föregångsland när det gäller jämställdhet. Vi var tidiga med föräldradagar för pappor och har sedan utvecklats mot ett allt mer jämt fördelat ansvarstagande för barn och hem. Det är dock av stor vikt att varje familj, utifrån sitt livspussel, får besluta hur precist föräldraledigheten ska delas upp. Under vissa omständigheter är det mer fördelaktigt för familjen att den ena föräldern tar ut en större del av föräldradagarna.

För att Sverige ska fortsätta sin resa mot ett jämställt samhälle är det hög tid att ta nästa steg när det gäller de ekonomiska konsekvenser en föräldraledighet innebär. Den förälder som stannar hemma förlorar många gånger i exempelvis pensionsavsättningar, vilket gör det kostsamt i det långa loppet att ha tagit mer ansvar för barnens första år. Därför bör det utredas hur föräldrar kan dela lika på den pensionsavsättning som görs för båda föräldrarna under den tid ett gemensamt barn är hemma med endera föräldern. Avsättningarna ska spegla ett gemensamt ansvar för barnet och därmed även ett gemensamt ansvar för de ekonomiska ramarna för detta.

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-27 Granskad: 2021-09-27 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)