Decentraliserad skatt på energiproduktion

Motion 2012/13:Sk423 av Emil Källström (C)

av Emil Källström (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över hur skatten på energiproduktion bäst decentraliseras.

Motivering

Cirka 90 procent av Sveriges vattenkraftsproduktion sker i de sju skogslänen. Vattenkraften produceras lokalt men är en av de viktigaste källorna till hela Sveriges gemensamma välstånd.

Idag strömmar rikedomarna från vattenkraften till Stockholm för att sedan i mindre del komma tillbaka i form av regionalpolitiskt stöd. Detta ger det falska intrycket att vattenkraftskommunerna är bidragsmottagare när de i själva verket är stora givare till den gemensamma välfärden.

Energiproduktion är idag belagd med en rad olika skatter. Den kanske lämpligaste skattebasen att decentralisera till kommuner och/eller regioner är den fastighetsskatt som enheter för kraftproduktion är belagd med. År 2011 uppgick den statliga fastighetsskatten på vattenkraftsanläggningar till 3,7 miljarder kronor.

Dessa lösningar gäller idag främst vattenkraft, men gäller även annan energiproduktion så som den nu kraftigt växande vindkraften. Att decentralisera skatterna på energiproduktion vore ett sätt att tydliggöra var i landet stora delar av vårt välstånd produceras och skulle kunna bidra till att hela landet får än större utvecklingskraft.

Stockholm den 28 september 2012

Emil Källström (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)