Decentralisera delar av Allmänna arvsfondens utdelning av stipendier

Motion 2019/20:559 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S)

av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ett försök med decentralisering av delar av Allmänna arvsfondens fördelning av stipendier och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Varje år fördelar Allmänna arvsfonden betydande belopp i stipendier. Syftet är att främja ideella verksamheter som arbetar mot barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättning. Fondens kapital består av arv från personer som inte har några släktingar som ärver dem. Varje år får runt 400 projekt stöd ur fonden. Beslut om medelstilldelning administreras genom Arvsfondsdelegationen.

Av de fördelade medlen brukar 6070 procent gå till regionala och lokala projekt. Här finns, menar vi, en intressant möjlighet att på försök prova en länsvis utlokalisering av delar av Allmänna arvsfondens verksamhet; rådgivning inför ansökningar, mottagning av ansökningar och beslut om stipendier, naturligtvis i enlighet med Allmänna arvsfondens kriterier.

Särskilt intressant torde det vara att prova en decentraliserad modell i ett mindre län som Jämtlands län där tillgången på utvecklingsmedel generellt sett är begränsad.

Det mest naturliga är att det regionalt utvecklingsansvariga organet i länet får ansvara för hanteringen av stipendier.

 

 

Kalle Olsson (S)

Anna-Caren Sätherberg (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-27 Granskad: 2019-09-27 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)