De handikappades situation

Motion 1988/89:So255 av Bengt Westerberg m.fl. (fp)

av Bengt Westerberg m.fl. (fp)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen

1988/89 :So255

av Bengt Westerberg m.fl. (fp)

De handikappades situation

Mot.

1988/89

So255

1. Inledning

Handikappade finns i alla samhällsgrupper och deras livssituation växlar på

samma sätt som andra människors. För ett socialliberalt parti är det naturligt

att värna om utsatta grupper. Vår strävan att öka människors frihet gäller

inte minst dem som i dag har en mycket begränsad frihet. Hit hör de

handikappade. Många handikappade tillhör vad vi kallar ”det glömda

Sverige”.

Handikappolitiken syftar till att undanröja de svårigheter och hinder som

förorsakas av handikappet. Målet är således att öka den handikappades

frihet. De valmöjligheter som
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1989-01-25 Bordläggning: 1989-02-01 Hänvisning: 1989-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (34)