Dataspelsmuseum

Motion 2008/09:Kr323 av Camilla Lindberg (fp)

av Camilla Lindberg (fp)
fp1142

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inrättande av ett dataspelsmuseum.

Motivering

För att förstå vår samtid är det nyttigt att ibland få en möjlighet att blicka tillbaka in i historien. Spelbranschen räknas nu som en av världens största underhållningsbranscher, en bransch där Sverige har en välrenommerad position. Dataspelen har genom sin korta historia varit pådrivande i utvecklingen av mer avancerade datorer och utgör mycket spännande uttryck för kulturella föreställningar och gestaltningar. IT-ceum i Linköpings uppmärksammade utställning Spela roll spårar den svenska dataspelshistorien tillbaka till det tidiga sextiotalet.

Att skapa en permanent utställning på ett eget museum vore en intressant idé med tanke på dataspelens viktig kulturella roll i dagens Sverige. Ett dataspelsmuseum skulle även kunna utgöra en viktig mötesplats för spelutvecklare och erbjuda en värdefull arena där svenska spelutvecklare skulle kunna ges möjlighet att presentera sina verk.

Det finns flera möjligheter som står öppna. Tekniska museet var under 2007 värd för den grundutställning som skapats av IT-ceum. IT-ceum, som finansieras av Linköpings universitet och Linköpings kommun samt några privata företag, är också en institution som kan bära uppgiften om statlig finansiering av en mer permanent utställning ordnas.

Självklart bör denna moderna företeelse begåvas med ett museum som fångar teknikhistoria, upplevelseindustri, den digitala revolutionen och kulturlivets modernisering. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

Stockholm den 6 oktober 2008

Camilla Lindberg (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-06
Yrkanden (1)