Danstillstånd

Motion 2012/13:Ju284 av Edip Noyan (M)

av Edip Noyan (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga en översyn av tillstånd för offentlig danstillställning.

Motivering

Enligt ordningslagen krävs det ett tillstånd för att arrangera en offentlig danstillställning. Det innebär att en krögare på en bar eller restaurang enligt gällande lagstiftning måste ingripa om gästerna fortsätter med sin spontandans. Om dansandet fortsätter riskerar krögaren böter och i värsta fall fängelse.

Det är naturligtvis så att större manifestationer som kan inbegripa dans på offentlig plats och som därigenom kan uppfattas som ordningsstörande eller störande för trafik även fortsättningsvis bör söka tillstånd. När det gäller ordningshållningen på barer och restauranger har vi i Sverige en restriktiv alkohollagstiftning liksom att den som vill bedriva en nattklubb behöver söka särskilt tillstånd för detta ändamål.

Att tillståndsbelägga själva dansandet är därför både onödigt och otidsenligt. Regeringen bör därför överväga att se över på vilket sätt danstillståndet kan avskaffas.

Stockholm den 27 september 2012

Edip Noyan (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)

Avsändare