Dansbandsmomsen

Motion 2014/15:2520 av Anders Forsberg och Runar Filper (SD)

av Anders Forsberg och Runar Filper (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av mervärdesskattesatserna inom kultur- och besöksnäringen.

Motivering

Sänkningen av moms på restaurang- och cateringtjänster från 25 % till 12% som genomfördes den 1 januari 2012 bör följas upp med ytterligare översyn. Inom besöksnäringen förekommer flera andra exempel på olika momssatser som försvårar för företagare och kunder. Som exempel är det 6 % moms på persontransporter 6 %, 25 % på guidning eller andra aktiviteter, 12 % på boende och mat, 6 % eller 25 % på kulturaktivitet.

Det närmast klassiska exemplet är den så kallade dansbandsmomsen, som innebär att ett uppträdande av ett så kallat dansband beskattas hårdare än ett uppträdande av annan artist, helt beroende på om det finns uppsåt till dans. Förekommer dans är momsen 25 % medan ett artistuppträdande utan dans med 6 %. Detta innebär att en person som uppskattar dansbandsmusiken och ändå inte har det minsta avsikt att dansa måste betala mer än om denne person uppskattat annan typ av musik.

Det finns klara fördelar med enhetlig moms och därför bör mervärdesskattesatserna ses över. Utgångspunkten bör vara att en rättvis enhetlighet mellan olika musikgenrer uppstår och att likartade företeelser inom besöksnäring likställs.

Med anledning av detta föreslår vi att en översyn av de olika mervärdesskattesatserna bör göras.

.

Anders Forsberg (SD)

Runar Filper (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (1)