Omfattande planerat tekniskt arbete

Under tisdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för tisdag 24 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation på riksdagsinformation@riksdagen.se.

Dansbandsmoms

Motion 2010/11:Sk334 av Nina Larsson och Lars Tysklind (FP)

av Nina Larsson och Lars Tysklind (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av mervärdesskattesatserna inom kultur och besöksnäring.

Motivering

I dagsläget beskattas ett uppträdande av ett så kallat dansband hårdare än ett uppträdande av annan form av artist. Momssatsen är avhängig av om det finns uppsåt till dans eller ej. Förekommer dans är momsen högre. Detta innebär att en person som uppskattar dansbandsmusiken och ändå inte har det minsta avsikt att svänga sina lurviga måste betala mer än om denne person uppskattat en annan musikgenre.

Även inom besöksnäringen förekommer flera olika momssatser och oönskade, svåröverskådliga effekter försvårar för entreprenörer och kunder av turistaktiviteter. Till exempel beskattas persontransport med 6 procent, guidning med 25 procent, boende med 12 procent, mat med 12 eller 25 procent, en kulturaktivitet med 6 procent eller 25 procent.

Det finns klara fördelar med enhetlig moms. Därför bör mervärdesskattesatserna ses över så att enhetlighet mellan olika musikgenrer uppstår och likartade företeelser inom besöksnäring likställs.

Stockholm den 20 oktober 2010

Nina Larsson (FP)

Lars Tysklind (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)